Wymiana piecy i kotłów w ramach programu Czyste powietrze

Dlaczego wymiana pieca na węgiel jest tak ważna? Stare piece i kotły na paliwo stałe powodują zwiększoną emisję pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery. Jest to niekorzystne zarówno dla środowiska, jak i okolicznych mieszkańców. Dlatego jeśli zastanawiasz się, jak przebiega dofinansowywana wymiana pieca, Czyste powietrze to program dla Ciebie.

Wymiana kotła – o czym warto wiedzieć?

Przede wszystkim warunkiem spełnienia założeń jest nie tylko wymiana kotła – Czyste powietrze to również program dla posiadaczy nowych budynków, w których nie zamontowano jeszcze źródła ciepła. Zarówno wymiana kotła, jak i zakup oraz montaż nowego pieca jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wymiana pieca: dopełnij wszystkich formalności.

Od czego powinna zacząć się wymiana pieca? Czyste powietrze to program, który wymaga złożenia odpowiedniej dokumentacji. Jeśli zatem interesuje Cię wymiana kotła, zacznij od dokładnego zapoznania się z założeniami programu. Następnie konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego lub analizy energetycznej.

Audyt zweryfikowany – co dalej?

Skompletuj także całą niezbędną dokumentację, jeśli interesuje Cię wymiana pieca. Czyste powietrze to program wojewódzki, więc informacje odnośnie dokumentów znajdziesz na wojewódzkich stronach internetowych. Dopiero pozytywne zweryfikowanie dokumentacji przed przedstawiciela WFOŚiGW stanowi potwierdzenie, że deklarowany stan budynku jest zgodny z faktycznym oraz dostarczone dokumenty są kompletne. Po dopełnieniu formalności możliwe jest przeprowadzenie wymiany pieca.

Jak wygląda kwestia zwrotu kosztów?

Wymiana pieca wiąże się ze sporymi kosztami, dlatego środki zostają wypłacone w kilku transzach po realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia. Dotyczy to również sytuacji zakupu i montażu nowego źródła ciepła w nowym budynku. Po zakończeniu projektu następuje rozliczenie całej inwestycji; również w tym wypadku konieczna jest pozytywna weryfikacja przeprowadzona przez przedstawiciela WFOŚiGW. Zajrzyj na https://www.broetje.pl/